Rådgivning

HMSI er en erfaren aktør som tilbyr omfattende rådgivning for bedrifter innen alle arbeidsmiljøspørsmål. Våre tjenester inkluderer sykefraværsoppfølging, lederstøtte, opplæring innen HMS/HR, vernerunder, risikovurderinger, personaloppfølging og generell arbeidsmiljøarbeid.

HMSI tilbyr rådgivning for å hjelpe bedrifter med å oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven og sikre at arbeidsmiljøet er trygt og helsefremmende. Våre erfarne rådgivere kan bistå bedriften med alt fra å utarbeide en HMS-plan til å gjennomføre risikovurderinger og vernerunder.

Vi bistår bedrifter i personalsaker og med konflikthåndtering.

I tillegg tilbyr HMSI tjenester innen sykefraværsoppfølging, våre rådgivere kan hjelpe bedriften med å utarbeide en god oppfølgingsplan for ansatte som er sykemeldte. Vi tilbyr også lederstøtte for å hjelpe ledere med å håndtere vanskelige situasjoner og utfordringer på arbeidsplassen.

HMSI tilbyr opplæring innen HMS/HR for bedriftens ansatte og ledere, slik at de kan få den nødvendige kunnskapen for å ivareta arbeidsmiljøet på en forsvarlig måte. Dette kan inkludere alt fra grunnleggende HMS-opplæring til spesialiserte kurs om for eksempel ergonomi eller psykososialt arbeidsmiljø.

Vernerunder og generell arbeidsmiljøarbeid er også en del av HMSIs tjenester. Erfarne rådgivere kan gjennomføre vernerunder og risikovurderinger for å avdekke eventuelle problemer eller risikofaktorer på arbeidsplassen, og bistå bedriften med å utarbeide tiltak for å redusere risiko og sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Råd