Kurs

Kurs

HMSI er en aktør som tilbyr HMS-kurs som følger Arbeidsmiljølovens krav. Deres kurs er rettet mot ulike grupper i bedriften, slik som verneombud og HMS-ledere. Vi tilbyr grunnkurs for verneombud og HMS-lederkurs som gir nødvendig kunnskap og verktøy for å ivareta arbeidsmiljøet i bedriften på en forsvarlig måte. Vi gir også generell opplæring i HMS for ansatte.

I tillegg tilbyr HMSI kurs om nærværsarbeid, som er viktig for å redusere sykefraværet i bedriften. Dette kurset gir kunnskap om hvordan bedriften kan forebygge og håndtere sykefravær på en effektiv måte.

HMSI tilbyr også generelle kurs om arbeidsmiljø som kan tilpasses etter bedriftens behov. Disse kursene kan være nyttige for å øke bevisstheten om arbeidsmiljøet og for å sikre at bedriften oppfyller kravene i Arbeidsmiljøloven.

HMSI har erfarne kursholdere som tilpasser kursene til bedriftens behov og som sørger for at kursdeltakerne får den nødvendige kunnskapen for å ivareta arbeidsmiljøet på en forsvarlig måte. Kursene tilbys både som klasseromskurs og som nettkurs, slik at bedriften kan velge den kursformen som passer best.