HMS filmer

Når du deltar på kurs i regi av HMSI får du se de unike filmene som omhandler HMS, ledelse, sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøarbeid. I filmene blir ledere fra sentrale bedrifter på Helgeland intervjuet, og mange dyktige verneombud eller ansatterepresentanter fra ulike virksomheter.

Hvorfor er dette viktig?

  • Overføringsverdi til egen bedrift/organsiasjon
  • Tips til hvordan skape en helsefremmende arbeidplass
  • Tips for å redusere sykefravær
  • Tips til hvordan jobbe systematisk med HMS-arbeid og arbeidsmiljøarbeid