Hvordan kan arbeidsrelatert stress unngås?

Arbeidsrelatert stress kan ha negative konsekvenser både for den ansattes helse og arbeidsplassens produktivitet. Som arbeidsgiver har man et ansvar for å forebygge arbeidsrelatert stress blant de ansatte.

I dette blogginnlegget vil vi se på noen av de beste tiltakene en bedrift kan iverksette for å forebygge arbeidsrelatert stress.

  1. Identifiser stressfaktorer: Først og fremst må du som arbeidsgiver/leder identifisere hva som forårsaker stress blant de ansatte. Dette kan gjøres ved å gjennomføre en kartlegging eller undersøkelse blant de ansatte.
  2. Tilby tilrettelegging: Dersom du har ansatte som sliter med stressrelaterte plager, bør du tilby tilrettelegging. Dette kan for eksempel være fleksible arbeidstider, tilpassede arbeidsoppgaver eller tilgang til en psykolog.
  3. Gi klare og tydelige arbeidsoppgaver: Det kan være stressende for ansatte å ikke vite hva som forventes av dem på jobb. Sørg derfor for at arbeidsoppgavene er klare og tydelige, og at de ansatte har de nødvendige ressursene og verktøyene for å gjennomføre oppgavene på en effektiv måte.
  4. Prioriter opplæring: En ansatt som føler seg usikker på sine oppgaver kan oppleve stress og usikkerhet på jobb. Prioriter derfor opplæring og videreutvikling av de ansatte, slik at de har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene til å utføre jobben på en god måte.
  5. Skap en god arbeidskultur: En positiv og støttende arbeidskultur kan bidra til å redusere stress blant de ansatte. Oppmuntre til åpen kommunikasjon og samarbeid, og sørg for at alle ansatte føler seg inkludert og verdsatt.
  6. Tilby fysiske tiltak: En stresset kropp kan påvirke den mentale helsen. Tilrettelegg for fysiske tiltak som for eksempel fellesturer, trening eller pausegym.
  7. Ha realistiske forventninger: Det kan være fristende å sette høye krav til de ansatte, men dette kan føre til stress og utbrenthet. Sett derfor realistiske forventninger og jobb sammen med de ansatte for å nå målene.
  8. Oppmuntre til pauser: Det er viktig å ta pauser for å unngå stress og utbrenthet. Oppmuntre derfor til pauser og sørg for at de ansatte har mulighet til å ta en pause når de trenger det.
  9. Følg opp: Følg opp de ansatte og se etter tegn på stress og utbrenthet. Sørg for at de ansatte har tilgang til støtte og hjelp dersom de skulle trenge det.